הקמת מרכז סייבר

סקיורנט סולושנס מספקת פתרון שלם ללקוחותיה – מתפיסה לתוכנית ומתוכנית לביצוע ומימוש בפועל.

פתרון הסייבר של סקיורנט סולושנס מתבסס על 3 רבדים :

  • ייעוץ אסטרטגי – מדיניות, נהלים, או"ש, מיפוי מצב קיים, זיהוי הפערים למצב הנדרש בעידן ה-סייבר, הכנת תוכנית רב שנתית ע"פ סדרי עדיפויות.
  • הנדסת מערכות, ארכיטקטורה ומוצרי סייבר ואבטחת מידע
  • שירות מודיעין עסקי ממוקד לקוח בהקשר התקפות סייבר

כחלק מתהליך ההקמה של מרכז סייבר, אנו מבצעים ייעוץ וליווי של תהליך ההגנה של הארגון יחד עם פעילות מקיפה בתחום ניהול סיכונים בעיקר בארגוני תשתיות ובמוסדות פיננסיים במגזרי הבנקאות, הביטוח, הגמל והפנסיה המהווה במרבית אותם גופים בסיס לפעילות הסייבר.

חלק בלתי נפרד מתהליך זה מחייב היכרות עם הצרכים העסקיים והמקצועיים של הארגון, הגדרת התפיסות, מתודולוגיה ופתרונות טכנולוגיים, אליהם אנו מתאימים את הפתרונות הטכנולוגיים ותהליכי העבודה של המרכז.

לפרטים נוספים