ניהול העברת מידע

ארגונים רבים נדרשים להעברת מידע בין שותפים עיסקיים, ספקים ולקוחות. העברת מידע זו עלולה לחשוף את הארגון לסכנות הן בהוצאת מידע רגיש והן בתהליך הזיהוי, הקבלה והסינון של מידע המועבר מאותם גורמים חיצוניים.

ל-סקיורנט סולושנס פתרונות מתקדמים מסוגם לשילוב מנגנוני זיהוי משתמשים, נטרול פוגענים ושילוב מערכות ניהול העברת מידע המספקים יחד מענה שלם בהיבט האבטחתי ובהיבט העסקי.

לפרטים נוספים