בקרה וסינון תכנים

הצורך בנגישות הארגון לאינטרנט ולקהיליות עסקיות בענן מחייב פתיחתם של ערוצי גישה לעולמות אלה ומביא איתו סיכונים רבים בהחדרת פוגענים למערכות ארגון ולזליגתו של מידע רגיש או חבלה בו.

מערכות בקרה וסינון תוכן מיועדות לניהול אותם ערוצי מידע הן בגישת עובדים מתוך הרשת הפנימית והן בגישת גורמים חיצוניים למיידעים או בהעברת מסרים ודוא"ל לארגון.

לחברתנו פתרונות מגוונים המותאמים הן לערוצי המידע השונים הנדרשים לארגון והן בשיטות העברת מידע המוכתבים על ידי צרכים עיסקיים ומחייבים מענה אבטחתי הולם.

לפרטים נוספים