Kaspersky

Kaspersky נותנת שירות מודיעין סייבר לארגונים גדולים, מערך הסייבר המוביל והנרחב מכיל מעל 60 מיליון נקודות שיתוף מידע בעולם המנטרות תעבורה וחטיבת המחקר המבצעת Forensic
ייעודי עבור הלקוח על פי פרמטרים נקודתיים.

שירות הסייבר מכיל מידע ראשוני בתחום ההתקפות הממוקדות APT ומעניק ללקוחות מתן ראייה גלובלית על Zero-Day.
בנוסף, 
השירות מעניק ללקוח כלים להתמודדות עם התקפה ודוחות מפורטים על רכיבים זדוניים.
חטיבת המחקר של Kaspersky מובילה בתחום התחקור והמעקב.

לפרטים נוספים