CyberArk

בנוסף לפתרונות ה"מסורתיים" של סייברארק בתחום ניוד מידע מאובטח בעזרת כספות, לסייברארק חבילת פתרונות סייבר המשלימה את פתרון אבטחת המידע של המערכת. בכלל זה קיימים –

CyberArk PASS Suite – חבילת ה- Privileged Account Security Solution PASS (חבילת ה PIM לשעבר) הינה חבילה המיועדת עבור ניהול הזהויות הפריבילגיות בארגון הכוללת בתוכה את המוצרים הבאים:
  • OPM – On-Demand Privileges Manager – רכיב המאפשר למשתמשים רגילים לבצע פעולות אדמיניסטרטיביות מוגדרות מראש ע"ג המערכות השונות ללא הצורך במתן הרשאות אדמיניסטרטיביות מלאות לאותם המשתמשים.
  • PSM – Privileged Session Manager – רכיב המאפשר שליטה ובקרה בגישה ופעילות במערכות הקריטיות בארגון תוך הקלטה מלאה של פעולות המנהלן ויכולת ניתוח ואיתור פעולותיו בהמשך. כלי זה גם מונע את יכולת מנהלן לעבור בין מערכות ארגוניות לאחר כניסה מורשת ואינו מאפשר "דילוג" פנימי של מנהלנים לאחר שנכנסו באופן מורשה ותקין למערכת ארגונית מסויימת.
  • PTA – Privileged Threat Analytics – רכיב בעל אלגוריתמים מתקדמים היודע לבצע אנליזה, לזהות ולהתריע על התנהגות חריגה של משתמשים פריבילגיים.

לפרטים נוספים