HP Fortify

בדיקת רמת אבטחת המידע כבר בשלבי הפיתוח האפליקטיבי

HP Fortify, מוצר מוביל בתחום אבטחת המידע האפליקטיבי, מאפשר בדיקה והסרת החשיפות והאיומים כבר בשלבי הפיתוח של היישום. HP Fortify משמש ככלי חיוני לאבטחת התוכנה.

ארגונים נוקטים בגישת תוכנת האבטחה (SSA) לאבטחת יישומים לא רק כדי להפחית את הסיכון על ידי יצירת תוכנה עמידה יותר לאיומי האבטחה, הם גם זוכים בחסכון משמעותי במשאבים, קיצור זמן ההשקה ותמורה אסטרטגית על ההשקעות בתחום התוכנה.

סקר לקוחות מצא כי ללקוחות HP Fortify יתרונות עסקיים הנובעים משיפורים דרמטיים בפיתוח קוד התוכנה, סריקה מהירה יותר, פחות יקרה ועמידה יותר בבדיקות חדירה.

לפרטים נוספים