OPswat

מערכת סינון תוכן ו"הלבנה", ייעודית לעמדות "קיוסק" וחיבור וכמנוע סריקה המתחבר לתהליכי העברת מידע בארגון.

לחברת OPSWAT יישומים רבים בישראל ונסיון רחב בשלל מערכות כרכיב משולב המסייע לארגון להעביר מידע בצורה בטוחה יותר ולאחר תיקוף תקינותו.

לפרטים נוספים