Juniper

חברת ג'וניפר הנה יצרן עולמי מוביל בתחום הגישה מרחוק ומערכות ה-SSLVPN.

פתרונות ג'וניפר בעולם אבטחת המידע והסייבר כוללים מנגנוני "מלכודות דבש" אותן ניתן להוסיף כשכבת הגנה נוספת על פורטלים ואתרי Web ארגוניים ולזהות תוקפים עוד בשלב תכנון התקיפה ואיסוף המידע הנדרש לה.

מערכות האבטחה של ג'וניפר משולבות ומתואמות ביניהן כך שזיהוי מסוג זה מפעיל מיידית את ההגדרות הנדרשות במערכות כדוגמת DDoS ו-IPS לנטרול אותם גורמים בפעילות החבלה אותה הם ינסו לבצע.

לפרטים נוספים